onsdag 15 september 2010

Ungdomsarbetslösheten

Att ungdomsarbetslösheten är skyhög vet vi nog alla vid det här laget. Så har det varit i alltför många år. Det är en viktig fråga i valet. Men vem löser den bäst? Alliansen eller de rödgröna? För mig är det självklart. Låt oss se på vad de båda alternativen vill göra?

Arbetsgivaravgiften

- Alliansen vill fortsätta ha sänkt arbetsgivaravgift för alla anställda under 26.
- De rödgröna vill ta bort arbetsgivaravgiften för den arbetslöse under 26 som anställs.

Om problemet är arbetslösa ungdomar är det väl ändå bättre att satsningen går till dem som anställer, inte till dem som redan har anställt? Dagens sänkning har gett massiva skattelättnader för McDonald's och andra företag som företrädesvis anställer unga, däremot har det inte gett särskilt många nya jobb för ungdomar.
Så: sänkt arbetsgivaravgift till den redan anställde, eller ingen arbetsgivaravgift till den arbetslöse som får anställning? Vad är bäst för att lösa arbetslösheten?

Utbildning

- Alliansen vill ändra gymnasieskolan till att de yrkesförberedande programmen inte ska ge behörighet till högskola och universitet. Detta motiveras med att det idag är många som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. De vill också förändra skolan för att ge bättre kunskaper och kontrollera dessa genom betyg tidigare.
- De rödgröna vill att alla program även i fortsättningen ska ge högskolebehörighet. Det ska vara en rättighet att i efterhand läsa upp sina betyg på komvux. Även de rödgröna vill göra skolan bättre, men vill inte ha betyg lika tidigt som alliansen, däremot ska eleverna redan från första klass få skriftliga omdömen.

Jag tycker det skulle vara ett steg bakåt att de som väljer en yrkesinriktad utbildning i gymnasiet sedan inte har möjlighet att utbilda sig vidare, särskilt om dörren till att komplettera sina betyg på komvux stängs. Jag känner många som läst omvårdnad på gymnasiet som efter några år läser vidare till sjuksköterska, människor som läst barn- och fritidsprogrammet och blivit barnskötare men som senare läst vidare till förskollärare eller fritidspedagog. Varför ska denna möjlighet inte få finnas? Alla som vill läsa vidare läser inte samhälls- eller naturprogrammen för att sedan söka direkt till högskolan, det fungerar inte så bland dagens unga. Många väljer att skaffa sig en yrkesutbildning på gymnasiet, för att sedan jobba några år innan de ger sig i kast med en krävande högskoleutbildning och tar höga lån. Och jag tror att det är bra.

Jag tror faktiskt inte att det är så många som vid 15-16 års ålder är mogna att bestämma där och då vad de vill jobba med resten av sina liv. Människor som är skoltrötta, har det svårt hemma eller bara inte riktigt vet vad de vill göra väljer kanske en yrkesförberedande utbildning för att sedan, när det gått några år efter examen, hitta tillbaka till studiemotivationen. Ska de då inte få den chansen?

Jag tycker det är lite sorgligt att alliansen talar om "begåvningen" i skolan som ska läsa studieförberedande program och "den skoltrötte" som inte behöver teoretisk kunskap för sitt yrke. Det är för mig att förenkla verkligheten. Även de som läser studieförberedande program kan bli skoltrötta och i efterhand behöva förbättra sina betyg för att de ska motsvara deras verkliga kunskaper. Och självklart kan väl de som läser yrkesförberedande program vara begåvningar med förutsättningar att klara en högskoleutbildning om de skulle vilja det senare i livet?


Om möjligheten att läsa vidare minskas finns också ett annat problem. Om man av hälsoskäl inte längre klarar av att arbeta i sitt yrke (vilket är ganska vanligt inom de yrken de yrkesförberedande programmen är till för eftersom de i högre grad är beroende av rörlighet och kroppskraft) behöver dessa människor kunna omskola sig. Hur ska det då gå till? Är det jobbpolitik att de inte ska kunna göra det? Jag har en vän som inte kan jobba med det yrke hon utbildade sig till på gymnasiet av hälsoskäl, hon kompletterade sina betyg på komvux och läste in en högskoleutbildning som sedan gett henne jobb inom sitt nya yrke. Ska andra inte kunna göra samma sak i framtiden?


Anställningstrygghet


- Alliansen vill införa "lärlingsanställningar" där ungdomar under 23 kan anställas i en 18 månader lång provanställning.
- De rödgröna vill att samma regler ska gälla vad gäller provanställning och anställningstrygghet när det gäller såväl ungdomar som äldre.


När det kommer till den här punkten säger jag att jag är glad att jag är äldre än 23 om alliansen får fortsatt förtroende. Ungdomar har redan idag i större utsträckning osäkra anställningar än äldre. Det enda det här leder till är att det blir ännu svårare för unga att få en lägenhet (vilket i många fall krävs fast anställning). Ska vi ha fler mambos, är det det Sverige behöver? Hur ska ungdomar kunna flytta hemifrån för att ta ett jobb om de inte kan få en bostad på den nya orten? Dessutom ser jag det som en ren principfråga; varför ska ungdomar diskrimineras med sämre anställningstrygghet på grund av sin ålder?
Kan en arbetsgivare inte se om en person är lämplig för arbete under sex månader tycker jag att det är arbetsgivaren som borde se över sina rutiner för bedömning av den saken.

Jag tror inte heller att det här leder till fler fasta jobb, snarare tror jag det leder till att arbetsgivare anställer personer under 23 och sedan säger upp dem när lärlingsanställningen tar slut. För att sedan anställa en ny. Då slipper de betala ut löneförhöjningar. Kalla mig cynisk, men det är vad jag tror.


Men det är väl så alliansen ser på oss unga, vi vill bara ha tillfälliga jobb för att sedan resa Asien runt, jobba lite igen osv. Visst finns det ungdomar som tänker så. Men jag läste nyligen om en undersökning av ungas attityder, där det sades att ungdomar idag hellre drömmer om ett fast jobb och familj än om en jorden-runt-resa. Ungdomar söker trygghet. Måhända är det ett resultat av att unga idag upplever att de saknar sagda trygghet?


De olika förslagen finns att läsa om i alliansens jobbmanifest och de rödgrönas regeringsplattform. Jag har valt att bara ta med förslag som finns med där. Utspel och enstaka partiers förslag har jag inte tagit med eftersom jag inte anser att det är lika troligt att de får genomslag i en regeringspolitik.


Jag tycker du själv ska läsa och bilda dig en uppfattning utifrån det som står. Och rösta på söndag, om du inte redan har gjort det.

Inga kommentarer: