lördag 12 april 2008

Alliansen tar tag i fel ände

Läser om alliansens förslag till ett tredje jobbavdrag. Bland annat föreslår alliansen en höjning av hur mycket man får tjäna innan man måste betala statlig skatt, och motiverar detta med att det ska göra det mer lönsamt att utbilda sig. I pappersvarianten av Västerbottenskuriren (kan tyvärr ej hitta motsvarande artikel på nätet) står att detta ska gynna bland annat sjuksköterskor med vidareutbildning och lärare, yrkesgrupper med låg lön i förhållande till sin utbildningslängd.

Jag kan helt hålla med om att både sjuksköterskor och lärare får dålig valuta för sina studier. Många lärare har fem års utbildning, alltså lika lång som tandläkarnas, men tjänar inte i närheten av vad de senare gör. Att sjuksköterskor har dåliga löner har väl inte gått någon förbi.

Men det är ju det som är grejen! De tjänar inte tillräckligt bra för att nå upp till gränsen där de tjänar på en höjd gräns för statlig skatt! Den gränsen går (om jag minns rätt) vid 28.600 idag. Jag kikade in på SCB:s lönestatistik och kom fram till detta dystra resultat (med reservation för att senaste statistiken är från 2006 och lönerna antagligen har stigit en del sedan dess):

Över gränsen hamnar (inom yrkesgrupperna sjuksköterskor och lärare):
Andra sjuksköterskor med särskild kompetens (medellön på 30.800)

Under gränsen hamnar (samma yrkesgrupper som ovan):
Barnmorskor (medellön 26.400)
Akutsjuksköterskor (25.100)
Distriktssköterskor (24.700)
Sjuksköterskor medicin/kirurgi (24.500)
Operationssjuksköterskor (25.900)
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård (25.200)
Röntgensjuksköterskor (24.500)
Övriga sjuksköterskor (23.900)
Gymnasielärare i allmänna ämnen (26.000)
Gymnasielärare i yrkesämnen (25.400)
Lärare i estetiska och praktiska ämnen (23.600)
Grundskollärare (23.500)
Speciallärare (26.000)
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens (22.600)

Lönestatistik sjuksköterskor
Lönestatistik lärare

Tittar man på den privata sektorn så når visserligen gruppen Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens knappt över gränsen (28.700 i medellön), men man bör betänka att långt de flesta fortfarande arbetar inom den offentliga sektorn.

Lönestatistik privata sektorn

Ännu mer intressant blir det när man ser på statistik över löner jämfört med utbildningslängd:

Lönespridning efter utbildningsnivå, landstingskommunal sektor
Lönespridning efter utbildningsnivå, primärkommunal sektor

Ur denna statistik kan man utläsa att vinnarna på en höjd gräns för statlig skatt - föga förvånande - till största delen är män. För att en kvinna ska tjäna på att utbilda sig genom en höjd gräns för statlig skatt måste hon gå forskarutbildning. Det hjälper inte med en vanlig högskoleutbildning, inte ens en längre än tre år.

Så min fråga lyder: vilka grupper talar alliansen om när de säger att detta förslag ska göra att det lönar sig med utbildning?

Mitt förslag är i stället att alliansen borde sluta hacka på facket och i stället stötta dem i deras kamp för att få upp lönenivåerna generellt. End of rant.

"Nu tar vi tredje steget med jobbskatteavdraget"

Inga kommentarer: