torsdag 24 april 2008

Håller med Gröning

När min mamma läser det här får hon nog något mörkt i blicken, för jag vet vad hon tycker om Lotta Gröning. Om Lotta Gröning tycker hon inte.
Men det gör jag, och idag tycker jag faktiskt precis som hon. Lotta tycker att Sveriges försvarsdepartement borde läggas ner och istället bli den administrativa myndigheten för krig & fred, liggande under UD. Det tycker jag låter som en förträfflig idé. Vem skulle vilja invadera Sverige? Utredning efter utredning säger att det inte behövs något traditionellt försvar mot invasioner längre.

I mina ögon verkar det hela mer handla om arbetstillfällen. En massa stackars människor på små orter måste söka sig en alternativ karriär, och det är ju tråkigt, men det skärs ner överallt inom den offentliga sektorn, så varför ska försvaret slippa?
Försvaret är faktiskt en mycket, mycket dyr del av den offentliga sektorn. Jag minns när jag gick gymnasiet och vår samhällslärare visade oss budgeten som diagram, där det tydligt framgick att försvaret hade flera gånger så stor budget som skola, vård och omsorg tillsammans. Dessutom hörs det ju alltjämt att de inte håller sin budget.

Nej, jag anser att vi kan fortsätta ha några elitstyrkor som åker i väg på fredsbevarande uppdrag, och en sorts grundutbildning för dem, som man får söka om man är intresserad, precis som alla andra utbildningar. Varför inte införa någon form för trainee-program, det är ju populärt inom andra branscher.
För att täcka upp behovet av militärer i civila sammanhang (rada upp sandsäckar vid översvämning, skallgångskedjor och dylika uppdrag) kan en utveckling av hemvärnet vara på sin plats. De kan även få utbildning i hur man bäst agerar vid en terroristattack eller miljökatastrof eller andra händelser av force majeure-natur.

Läs mer om besparingarna av försvaret här och här.

Inga kommentarer: