söndag 13 april 2008

Nu är även min blogg analyserad

Eftersom det verkar som att precis alla andra bloggare gör det så måste väl jag också göra det - analysera mig genom min bloggtext med hjälp av Typealizer.
Enligt den är jag en vårdare. Vårdare beskrivs så här:

Vårdaren (the relater) föredrar att förlita sig på sina sinnen, det man kan se, höra och ta på. När de ska fatta beslut om något föredrar de att göra det med personlig värme och hur beslutet påverkar människor. Hur viktig frågan är för dem själva eller andra de bryr sig om är oftast det första de tänker på, medan den rent logiska analysen kommer först i andra hand.

De är mycket mer intresserade av fakta om människor än om fakta om saker och brukar därför ha ett smidigt socialt liv. De brukar trivas bäst i arbeten där deras omtanke om andra personer kommer till sin rätt - gärna arbete med barn och äldre, socialt arbete, försäljning (om varorna är konkreta) och serviceyrken.

Det som framförallt driver Vårdare är bra relationer med andra människor. Det kan vara både känslan av närhet med andra människor i nuet (att få hjälpa till eller bli hjälpt) eller upplevelsen av trygga och stabila långsiktiga relationer (familjen, vänkretsen, medlemskap i sammanslutningar etc ). De framstår ofta som sociala och personliga på gott och ont. Vill du få en Vårdares uppmärksamhet - pröva "hmm... skulle du kunna hjälpa mig med... eller hur mår du?".

Man kan ofta känna igen Vårdare på att de ofta använder ord som beskriver människor, känslor och deras uppfattning om dem.

Även om jag tyckte att det här stämde rätt bra på mig och
Josefines test stämde rätt bra på henne, så kan jag ändå inte låta bli att vara lite skeptisk, eftersom det bara tog ett par sekunder innan resultatet kom. Jag har haft dator ett antal år nu, och vet att även en hyfsat modern och snabb dator måste få lite betänketid om den ska ta reda på något.
Det kanske är med Typealizer som med horoskop, det är så allmänt hållet att det kan passa vem som helst.

Inga kommentarer: