fredag 18 april 2008

SJ, SJ gamle vän...

Äntligen är SJ tillbaka på Norrlandstrafiken. Som tågresenär i det norrländska länet sedan jag var tio månader bejublar jag detta faktum.
I en artikel på Västerbottens folkblad kan man bland annat läsa att sträckan Luleå-Kiruna ska trafikeras med modernare vagnar och en riktig restaurangvagn. Detta behövs verkligen. De nuvarande vagnarna är från medeltiden och den enda mat som finns att tillgå är en serveringsvagn, eller möjligen ett litet pentry med en micro och en perculator.


Dessutom ska det åter gå två Norrlandståg, ett till/från Stockholm och ett till/från Göteborg. Coonex/Veolia sparade in på detta och ersatte de två tågen med ett tåg, med följden att resan till Göteborg blev en timme längre, och det blev färre platser på tågen.


Det allra bästa enligt mitt tycke är dock att mitt resande blir enklare. I stället för att boka tågbiljetter hos flera olika trafiksällskap när jag ska hälsa på mina föräldrar i Danmark så ringer jag nu bara ett. Under resans gång kan man få information om vilket spår det tåg man ska byta till står på, eftersom tågen trafikeras av samma sällskap, något som är av yttersta vikt när man har bråttom om tåget är försenat.


Och det bästa av allt: om tåget är mer än 80 minuter försenat ska man få en ny biljett!


Och så stämmer vi i från tårna:

Boka platsbiljett och res, medan möjligheten ges,

med vår järnväg vart du vill, snart finns den inte till.

Tag en tripp med andra klass, gratis vatten, bruna dass.

Om du kommer fram i tid, så fröjda dig därvid.


SJ, SJ gamle vän, festligt att du lever än.

Men du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tjut.


Vad skall du med flyg och bil, tåget för dig många mil.

Dyrare för varje år, men tänk på vad du får.

Unna dig en kafferast, det finns smörgåsar i plast.

Dom har rest i många dar, men ligger ännu kvar.


SJ, SJ gamle vän, festligt att du lever än.

Men du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tjut.

Inga kommentarer: