lördag 17 maj 2008

Ett välkommet förslag

Socialdemokraterna föreslår att föräldraförsäkringen förlängs med en månad som alternativ till Alliansens skattefria vårdnadsbidrag på 3000 i månaden.

Personligen tycker jag att socialdemokraternas förslag är bättre av flera orsaker. För det första är 3000 kronor i månaden nästan inga pengar. Man måste ha en välbetald partner för att kunna vara hemma för de pengarna överhuvudtaget. Ensamstående kan helt glömma den möjligheten.
Dessutom är möjligheten att få vårdnadsbidrag beroende av att man bor i en kommun som väljer att införa det. Vilket hittills inte är så många. En socialdemokratiskt styrd kommun lär inte införa något vårdnadsbidrag.

En extra månad i föräldraförsäkringen skulle däremot komma alla till del. Om man tar ut fem dagar i veckan ger 30 dagar sex veckor, dvs. 1,5 månader extra. Det låter kanske inte mycket (helst skulle jag se att Miljöpartiet fick sin vilja fram och föräldraförsäkringen förlängdes till 18 månader) men det är ett steg i rätt riktning.

Sedan kan man tycka eller inte tycka att vårdnadsbidrag är en kvinnofälla. Jag är kluven. Samtidigt som jag antar att det är fler kvinnor än män som kommer att utnyttja bidraget så tycker jag i grunden att alla förslag som syftar till att ge föräldrar mer ledigt från arbete till förmån för tid med sina barn är bra. Om vårdnadsbidraget hade gått att leva på hade vi kanske till och med övervägt om jag eller maken skulle utnyttja det. Men det är inte praktiskt möjligt.

S vill ha längre föräldraledighet

Svenska dagbladet

2 kommentarer:

Crona sa...

Det är många som bara har grundersättningen på 180 kr/dagen eftersom de inte uppfyller kraven. Föräldrapenningen är taxerbar inkomst, men inte vårnadsbidraget så dessa förlorar på det. Vill man sen tillbringa mer tid med barnet borde ju ändå möjligheten att få vara hemma med barnet tills det är tre år vara det bästa; en månad extra är ju ingenting i jämförelse med två år extra.

Anne sa...

Med grundersättning får man efter skatt (ca 33%) ca 3600kr (120x30) om man tar ut full föräldrapenning. Det är mer än vårdnadsbidraget.
Om man bara får grundersättning betyder det att man inte har jobbat mer än åtta månader före förlossningen. De jag känner som har varit i den situationen har lämnat sitt barn på dagis på en gång för att få ett jobb och få upp sin inkomst. De hör inte till dem som kommer att ta ut vårdbidrag.